Skupština građana je inovativni model deliberativne demokratije, koji nudi jedinstvenu priliku građanima u BiH da direktno izraze svoje stavove o ustavnim i izbornim reformama, da preporuče konkretna rješenja za eliminaciju diskriminatornih odredbi Ustava BiH i za unapređenje Izbornog zakona. Ovaj proces se zasniva na dva kruga slučajnog odabira građana kao reprezentativnog uzorka stanovništva zemlje. Tokom pripremne faze procesa, koja je završena u avgustu ove godine, obavljen je prvi krug. Pismo koje su potpisali ambasadori EU, SAD-a i Misije OSCE-a u BiH, upućeno je na 4.000 nasumično odabranih domaćinstava, pozivajući građane da iskažu svoj interes za učešće u Skupštini građana BiH.

Drugi krug nasumičnog odabira građanki i građana se održao u četvrtak, 4. novembra 2021. godine u Sarajevu, u Međunarodnom centru za djecu i mlade na Grbavici. Među onima koji su se prijavili za učešće u Skupštini građana BiH, konačna grupa od 57 članova Skupštine je nasumično odabrana uz pomoć kompjuterskog softvera i ždrijebanja. Kako bi se osigurala nepristranost i transparentnost procesa su umjesto imena korišteni jedinstvene registracijski kodove, koje su građanke i građani unosili prilikom prijave za učešće. Pri odabiru se vodilo računa o demografskim karakteristikama grupe s obzirom na spol, dob, prebivalište i etničku ili nacionalnu pripadnost. Ovakva Skupština građana svojim sastavom predstavlja prosječnog glasača, te čini “Bosnu i Hercegovinu u malom“.

Od ukupno 57 odabranih građana i građanki, 28 je osoba ženskog i 29 osoba muškog pola. Kada je u pitanju starosna struktura, 6 učesnika i učesnica je iz starosne grupe 18-24 godina, 12 iz starosne grupe 25-39 godina, 32 iz starosne grupe 40-64 dok je 7 učesnika i učesnica starije od 65 godina. Među odabranim građanima i građankama, 37 je iz različitih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine, 19 iz različitih dijelova Republike Srpske te 1 iz Brčko distrikta.“

Na događaju su govorili ambasador EU u BiH Johann Sattler, ambasador SAD u BiH Eric Nelson i zamjenika šefa Misije OSCE-a u BiH Dmitry Iordanidi, koji su istakli važnost uključivanja građana u proces Ustavnih i izbornih reformi te ohrabrili vlasti BiH da prate rad Skupštine građana i razmotre njihove preporuke.

Konačna lista izabranih građanki i građana sa registracijskim kodovima nalazi se ispod:

ID

Registration code

3

ELF545

10

ALA397

11

HLT355

12

ZAB437

13

DME223

15

LKT878

19

DUU873

21

UHJ529

32

JZZ287

36

EED258

40

SLU527

42

UJT925

43

vnk825

44

HRE353

53

RPK322

54

AKT875

55

SJD724

57

ELJ532

59

NLZ338

67

DJF357

70

NNL745

80

NDN234

83

PBJ423

85

KPD929

87

PDE929

89

BMK535

90

ZJF425

93

SNE222

95

SCC333

97

RRF335

99

FUT552

100

DLH738

101

ETD383

114

FHF545

115

VPV328

117

RCH223

119

ADV827

120

KLV324

121

TKJ457

122

JTT485

124

TBU843

126

JEK888

130

NVU789

133

TUH339

135

SCJ749

142

PSS837

144

ETL379

149

VSM549

153

RRP335

162

UNN388

163

CNJ725

164

LLN379

171

HDZ338

175

ZRZ423

178

FLF732

183

AAE794

186

HAN472

 

Video (embedded link) cijelog događaja možete pogledati na linku: 

https://www.facebook.com/europa.ba/videos/4243870502409409