Dogovoreni su novi datumi Skupštine građana, te je planirano da se Skupština građana održi od 18. do 20. februara, te od 26. do 27. februara.

female-speaker-giving-presentation-hall-university-workshop-audience-conference-hall.jpg